Foundation details


This page is intended for the Dutch audience only and serves to comply with Dutch law regarding charity organizations.
The text is therefore written in the Dutch language. (For the English translation see below)
Stichtingsinformatie


Statutaire naam: Stichting Ghost Diving
Statutaire zetel: Gemeente Rotterdam, Nederland

RSIN: 860963585
Kamer van koophandel: 77299760

Rekeninghouder

Rekeninghouder Stichting Ghost Diving
IBAN: NL87TRIO0788902091
BIC code: TRIONL2U

Contactgegevens

Email: contact@ghostdiving.org
Telefoon: +316 27 88 88 83

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Pascal van Erp
Secretaris: Fabrizio Tosoni
Penningmeester: Hens van Oeveren

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting Ghost Diving: Policy Plan.

Beloningsbeleid

Stichting Ghost Diving werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Doelstelling

De stichting heeft als doel:

  • Het zichtbaar maken van de onderwater problematiek veroorzaakt door verloren vistuig en ander afval wereldwijd, onder meer door middel van beeldmateriaal
  • Het verwijderen van onderwaterafval, waaronder visnetten, vislijnen en visserstuigage door middel van vrijwillige duikteams
  • Het onderzoeken en in kaart brengen van lokale situaties
  • De advisering over duikveiligheid in relatie tot het verwijderen van onderwaterafval in het algemeen door middel van trainingen en instructies
  • Het inzetten voor recycling van de geborgen materialen
  • Het delen van kennis met andere organisaties op het gebied van ghost fishing en ghost diving
  • Het geven onderwijs, bijvoorbeeld door middel van presentaties
  • Het samenwerken met andere duik en sector gerelateerde organisaties
  • En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn


Activiteiten 


Een verslag van uitgeoefende activiteiten: De activiteiten van Stichting Ghost Diving worden op deze website en onze Facebookpagina uitgebreid beschreven.

Financiële verantwoording

Alle inkomende fondsen worden aangewend om projecten te ondersteunen en/of uit te voeren. Voor meer informatie zie het jaarverslag (op aanvraag).


English version:


Foundation information

Statutory name: Ghost Diving foundation
Registered office: Municipality of Rotterdam, The Netherlands

RSIN: 860963585
Chamber of commerce: 77299760

Bank details

Account holder: Stichting Ghost Diving
IBAN: NL87TRIO0788902091
BIC code: TRIONL2U

Contact details

Email: contact@ghostdiving.org
Phone: +316 27 88 88 83

Board composition

Chairman: Pascal van Erp
Secretary: Fabrizio Tosoni
Treasurer: Hens van Oeveren

Policy plan

The policy plan of Ghost Diving foundation: Policy Plan.

Remuneration policy

The Ghost Diving foundation works exclusively with volunteers.

Goal

The goal of the foundation is explained in detail on this website.

Activity reports

The foundation activities are reported on this website and Facebook page.

Financial accountability

All incoming funds are used for supporting or carrying out projects. For more information ask for our annual report.

website DESIGNED & DEVELOPED by imadFarhat